EMIR 2018

Konference EMIR 2018 –  Akutní břicho 
6. a 7. 12. 2018

Přihlášky: jana.jirsova@kkn.cz

Registrace a ubytování:

REGISTRAČNÍ POPLATKY EMIR 2018
Lékař člen RS ČLS JEP  do 25.11,2018 1 600,00 Kč
Lékař člen RS ČLS JEP od 25.11.- 6.12.2018 2 000,00 Kč
Lékař nečlen RS ČLS JEP do 25.11,2018 2 000,00 Kč
Lékař nečlen RS ČLS JEP od 25.11.- 6.12.2018 2 500,00 Kč

Ubytování:

Hotel Dvorana Karlovy Vary, Chebská 394, 360 06 Karlovy Vary

www.hoteldvorana.cz

Kapacita hotelu je určena pro účastníky konference a k objednání ubytování je nutné uvést symbol  – EMIR 2018. Platba ubytování je přímo v hotelu na recepci, či na hotelový účet.

Číslo účtu pro placení registračních poplatků je 35 – 8763160287/0100. Při placení je nutné do zprávy pro příjemce uvést identifikační údaje a pracoviště. Potvrzení o zaplacení registračního poplatku bude vydáno spolu s vydáním certifikátu

Téma: AKUTNÍ BŘICHO :

Tématické okruhy :

  1. Akutní onemocnění parenchymových orgánů dutiny břišní – akutní onemocnění slinivky, jater žlučového systému sleziny a ledvin.
  2. Akutní onemocnění GIT – hernie, ileus, volvulus, perforace, apendicitis
  3. Jiná akutní onemocnění dutiny břišní
  4.  Intervence u akutního onemocnění dutiny břišní

 

Program EMIR 2018

14:00 – 16:00  příjezd a ubytování účastníků

17:30  Humanitární akce  – Lampiónový průvod lázeňským centrem s odborným výkladem.

19:30 Večeře v hotelu

 

Pátek 7.12.2017  – lékařská sekce

8:15 Přivítání účastníků

Zahájení programu :

 

8:30  Přednáškový blok I.

Předsedající :

Profesor MUDr. Josef Dvořák, DrSc., MUDr. Jiří Hofmann

Akutní onemocnění parenchymových orgánů dutiny břišní – akutní onemocnění slinivky,jater žlučového systému sleziny a ledvin.

8:30 Akutní cholecystitis z pohledu chirurga – A .Jakešová , Chirurgické oddělení nemocnice                  Karlovy Vary, KKN a.s.

8:50 Akutní cholecystitis – zobrazovací diagnostika a možnosti intervenční terapie –  MUDr. J. Dubovský, Radiodiagnostické nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s.

9:10 Akutní pankreatitis z pohledu chirurga – MUDr. J. Hamouz, Chirurgické oddělení nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s.

9:30 Akutní pankreatitis – Zobrazování a možnosti  intervenční terapie – MUDr. J. Rathouský, Radiodiagnostické nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s.

 

10:00 Přestávka – Coffee break

10:30 II. přednáškový blok

Předsedající :

Docent MUDr.Ing.et Ing. L. Lambert, PhD., Profesor MUDr. Josef Dvořák, DrSc.

Akutní onemocnění GIT – hernie, ileus, volvulus, perforace, apendicitis

10:30 Diagnostika náhlé střevní neprůchodnosti – MUDr. E. Korčáková  LF UK a FN Plzeň, Klinika zobrazovacích metod

10:50 Akutní bolest břicha: Korelace CT nálezu s klinickou diagnózou aneb jak přesné jsou naše CT nálezy? – MUDr. K. Bajcúrová, LF UK a FN Plzeň, Klinika zobrazovacích metod

11:10  Akutní abdomen u dětí. – MUDr. J. Votrubová , CSc  – Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice Praha

11:20 Přínos radiodiagnostiky pro řešení komplikací po operačních výkonech na GIT – MUDr. Jana Hormoková, MUDr. Jindřich Heinek , chirurgické oddělení  nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s.

 

Vložená přednáška :

11:40 – Syndrom vyhoření – MUDr. Jarmila Klímová

 

12:00 Oběd

13:00 III. přednáškový blok

Předsedající :

MUDr. Jiří Hofmann, MUDr. Filip Cihlář Ph.d.

Jiná akutní onemocnění dutiny břišní

13:00 Záněty ledvin a vývodných cest močových. –  Docent MUDr.Ing.et Ing. L. Lambert, PhD., Radiodiagnostické oddělení VFN Praha

 

13:20 Trombogenní venózní ischemie  – MUDr. Trpák ,Radiodiagnostické oddělení nemocnice Cheb, KKN a.s.

 

13:45 Přestávka – Coffee break

14:00        IV.      Intervence u akutního onemocnění dutiny břišní

Předsedající :

MUDr. Jiří Hofmann, MUDr. Filip Cihlář Ph.d.

 

14:00  Embolizace pseudoaneurysmat a pooperačních krvácení v dutině břišní – MUDr. F. Cihlář, Ph.d. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.

 

14:20    Střevní ischémie – zobrazovací diagnostika a intervenční terapie – MUDr. J. Hofmann ,Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s.

 

14:40    Diskusní panel

 

15:30 Ukončení konference

 

 

Pořadatel: Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Karlovy Vary KKN a.s., ve spolupráci s Karlovarským krajem

Pod záštitou Ministra zdravotnictví Mgr.et Mgr. Adama Vojtěcha  záštita zde

http://www.kr-karlovarsky.cz

http://www.zivykraj.cz

Místo konání : Hotel Dvorana

Místo konání: Karlovy Vary 

 

Termín:

čtvrtek 6. 12. 2018 –  14,00 – 16:00 hod – příjezd a ubytování účastníků.

V 17:30 – Humanitární akce – Lampiónový průvod lázeňským centrem

od 19:30  – Večeře v prostorách hotelu

pátek 7. 12. 2018 – 08,30 hod – zahájení přednáškového dne (závěr cca. 15,30 hod)

sobota 8. 12. 2018 – možnost návštěvy sklárny MOSER nebo muzeum MATTONI   (jedná se ale o samostatný individuální program – nutno předem objednat)

další individuální program zde: http://konference-emir.cz/volnocasovy-program/

Kredity: Konference je vzdělávací akcí a bude kreditována dle věštníku ČLK – aktivní účast přednáška 7 bodů, poster 5 bodů, pasivní účast 6 bodů. Každý účastník obdrží certifikát na ceninovém papíře.

kontakt: e-mail: konference-radiologie@kkn.cz

odborní garanti konference:

prof. MUDr. Josef Dvořák, CSc.,
Předseda výboru garantů
MUDr. Jiří Hofmann, primář radiodiagnostického oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a. s.

 

logo kraj

web Karlovarský kraj

bracco

..

barevne-logo-mgp-bile-pozadi

..

Mattoni_logo_bile_pozadi_primarni

bayer-logo-1-1

mediform_logo_claim

..

espomed_sro

Nový rastrový obrázek

web Živý kraj