EMIR 2020

Téma konference –  Akutní hrudník

10. – 11. 12. 2020

Přihlášky a kontak : jana.jirsova@kkn.cz

Registrace a ubytování:

REGISTRAČNÍ POPLATKY EMIR 2020 
Lékař člen RS ČLS JEP  do 25.11,20201 600,00 Kč
Lékař člen RS ČLS JEP od 25.11.- 6.12.20202 000,00 Kč
Lékař nečlen RS ČLS JEP do 25.11,20202 000,00 Kč
Lékař nečlen RS ČLS JEP od 25.11.- 6.12.20202 500,00 Kč

Ubytování:

Hotel Dvorana Karlovy Vary, Chebská 394, 360 06 Karlovy Vary

www.hoteldvorana.cz

Kapacita hotelu je určena pro účastníky konference a k objednání ubytování je nutné uvést symbol  – EMIR 2020. Platba ubytování je přímo v hotelu na recepci, či na hotelový účet.

Číslo účtu pro placení registračních poplatků je 1012729004/2700. Při placení je nutné do zprávy pro příjemce uvést identifikační údaje a pracoviště, dále symbol EMIR2020. Potvrzení o zaplacení registračního poplatku bude vydáno spolu s vydáním certifikátu

Téma: AKUTNÍ HRUDNÍK:

Tématické okruhy :

  1. Dušnost
  2. Bolest na hrudi
  3. Kašel a teplota
  4. Komplikace po nitrohrudních výkonech
  5.  Intervence u akutního onemocnění hrudníku

 Pořadatel: Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Karlovy Vary KKN a.s., ve spolupráci s Karlovarským krajem

Místo konání : Hotel Dvorana

Místo konání: Karlovy Vary 

Termín:

čtvrtek 10. 12. 2020 –  14,00 – 16:00 hod – příjezd a ubytování účastníků.

od 19:30  – Společenské setkání v prostorách hotelu

pátek 11. 12. 2020 – 08,30 hod – zahájení přednáškového dne (závěr cca. 15,30 hod)

sobota 12. 12. 2020 – možnost návštěvy sklárny MOSER nebo muzeum MATTONI   (jedná se ale o samostatný individuální program – nutno předem objednat)

Kredity: Konference je vzdělávací akcí a bude kreditována dle věštníku ČLK – aktivní účast přednáška 7 bodů, poster 5 bodů, pasivní účast 6 bodů. Každý účastník obdrží certifikát na ceninovém papíře.

www.konference-emir.cz

odborní garanti konference:

prof. MUDr. Josef Dvořák, CSc.,
Předseda výboru garantů
MUDr. Jiří Hofmann, primář radiodiagnostického oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a. s