VÝBOR ODBORNÝCH GARANTŮ KONFERENCE

VÝBOR ODBORNÝCH GARANTŮ KONFERENCE 2016

předseda:

prof. MUDr. Miloslav ROČEK, CSc., FCIRSE,
přednosta Kliniky zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole
předseda České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
souhlas zde

místopředsedové:

doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
prezident Slovenské rádiologické spoločnosti,
přednostka a primářka II. Rádiologické kliniky Lékařské fakulty
Univerzity Komenského  a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava                          

MUDr. Jiří Hofmann
Karlovarská krajská nemocnice a. s., místopředseda představenstva
a primář radiodiagnostického oddělení

Členové:             

MUDr. Jana Votrubová, CSc.
Thomayerova nemocnice Praha, primář, radiodiagnostické oddělení  

prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.
Karlovarská krajská nemocnice, zástupce primáře, chirurgické oddělení                                  

MUDr. Milouš Derner
Masarykova nemocnice Ústí n. L., primář, radiologické oddělení                     

MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
Nemocnice Na Homolce, radiodiagnostické oddělení

doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc.            
Nemocnice Kyjov, náměstek LPP

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. 
Masarykova nemocnice Ústí n. L., radiologické oddělení                                

MUDr. Dagmar Kollertová
Nemocnice Chomutov, primář, radiodiagnostické oddělení

MUDr. Viktor Fuchs
Masarykova nemocnice v Rakovníku, primář, radiodiagnostické oddělení

Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
emeritní rektorka vysoké školy

plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D.
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, náměstek ředitele
pro integrovaný záchranný systém a operační řízení

Ing. Alena Šalátová
Krajský úřad Karlovarského kraje, vedoucí odboru zdravotnictví

MUDr. Josef März 
Karlovarská krajská nemocnice a. s., generální ředitel a předseda představenstva

MUDr. Jiří Neubauer
Nemocnice Jihlava, primář, oddělení zobrazovacích metod

MUDr. Přemysl Pavelčík
Nemocnice Teplice, primář, radiodiagnostická klinika

MUDr. Ing. et. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, vedoucí lékař RTG

MUDr. Petr Bleha
Oblastní nemocnice Příbram, primář, oddělení zobrazovacích metod

MUDr. Jaroslav Zika 
Karlovarská krajská nemocnice, chirurgické oddělení v Chebu

 

ke stažení zde: vybory-konference-2016

poslední aktualizace 6.12.2016

 

4J9D4216