program, časový harmonogram přednášek

program přednášek – časový harmonogram ke stažení zde: Program+EMIR+2017def

poslední aktualizace: 17.10.2017 

 

Konference EMIR 2017 Karlovy Vary – GH PUPP

Časový harmonogram:

čtvrtek 7. 12. 2017  

nelékařská sekce

14:00 Úvodní slovo a přivítání účastníků – MUDr. Jiří Hofmann,

primář RDG, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

14:05 Interakce léčiv při i. v. podání – PharmDr. Veronika Prokešová, ústavní farmaceut FN Motol

14:30 Miniinvazivní stabilizace páteře – vertebroplastika, stentoplastika – Dana Mormanová COS PCHO, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

15:00 Komplexní péče o pacienty na spinální jednotce –

Mgr Alena Kyriánová, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

15:30 Prevence nozokomiálních infekcí na NCH klinice ve FN HK – Pavla Loudová, Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové

16:00 Clipper versus žiletka – Alena Špalková, Neurochirurgická klinika JIP, FN Hradec Králové

16:30 Diskuse, závěr prvního jednacího dne

 coffeebreak  podáván v průběhu jednání

 

pátek 8. 12. 2017 

lékařská sekce

08:15 Přivítání účastníků a úvodní slovo – MUDr. Jiří Hofmann

hejtmanka Mgr. Jana Vildumetzová

předsedkyně představenstva  KKN a.s. Ing. Jitka Samáková

předseda výboru konference prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

08:30 Management péče o pacienty v iktovém centru nemocnice

Karlovy Vary – MUDr. Dagmar Märzová, vedoucí lékař Emergency

a MUDr. Igor Karpowicz, primář neurologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

09:30 iCMP z pohledu neurologa – MUDr. Josef Nasler, neurologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

10:00 iCMP z pohledu radiologa – MUDr. Jiří Hofmann, primář RDG, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

10:30 The Emergency Department – New Strategies in Patient oriented Management and Treatment – Dr. Sussane Rienmüller, vedoucí lékař emergency, LKH Universität Klinikum Graz

11:15 Současné možnosti endovaskulární léčby iCMP, stav léčby v ČR – MUDr. Filip Cihlář PhD, RDG oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.

12:00 TEVAR u traumatické transekce aorty – MUDr. Radek Pádr,

Klinika zobrazovacích metod 2. LF a FN Motol

12:30 Oběd

13:15 MR diagnostika traumat mozku – MUDr. Eva Korčáková,

MUDr. Radek Tupý, Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

13:45 Poranění krční páteře – MUDr. Bronislav Šulc, RDG oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

14:15 Poranění vnitřních karotid – MUDr. Kristýna Bajcurová, LF UK a FN Plzeň, Klinika zobrazovacích metod

14:45 Interdisciplinární přístup v emergentní neuroradiologii  ERT –

problematika urgentních onemocnění v neuroradiologii –

prof. MUDr.  Miloslav Roček CSc., Dr. Susanne Rienmüller,

MUDr. Jiří  Hofmann, MUDr. Josef Nasler

15:45 Diskuse, závěrečné slovo

coffeebreak podáván v průběhu jednání